3 Nëntor, 2011

Namazi i bajramave

VENDIMI I SHERIATIT PËR TË…KOHA E NAMAZIT TË BAJRAMIT…DALJA NË MUSAL-LA…A THIRRET EZANI DHE IKAMETI PËR KËTË NAMAZ…FORMA E NAMAZIT…ÇKA ... Read More

Rregullat e kurbanit

Rregullat e kurbanit Therja e kurbanit është prej simboleve të dukshme të Islamit, simbol për të cilin mbarë muslimanët janë ... Read More