11 Nëntor, 2011

O Allah na i shto të mirat!

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, shpesh lutej dhe thoshte: ((‏اللهم إني أعوذ بك من زوالِ نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتِك، ... Read More