18 Nëntor, 2011

Urtësi Bajrami

Dr. Mustafa Sibai, autori i librit “Kështu më ka mësuar jeta”, thotë: “Pasha Allahun! Po të bënin tekbir (të thonin: ... Read More

Rruga e thirësve selefi

Pyetja: Si ta kuptojmë ne thirrësit Thirrjen selefite? Albani: Më sqaro pyetjen në mënyrë që të mund të përgjigjem! Pyetësi: ... Read More

Kryqëzata e tetë

  Të dhëna mbi gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë në lindjen e mesme pas luftës së tretë të gjirit.  Angazhimi ushtarak 2003 ... Read More

Pengesat e udhëzimit

Pasiqë dhuntia e plotë e All-llahut ndaj robit është me udhëzim dhe mëshirë, kurse e kundërta është lajthitja dhe hidhërimi, ... Read More