Dhjetor 2011

Sa afër e kemi xhenetin?!

Abdullah ibën Mesudi, radijallahu anhu, na rrëfen se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:   (( الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى ... Read More