9 Mars, 2013

Ne jetojmë

Ne jetojmë… Për ti ofruar dikujt buzëqeshje… Për të fshirë dikujt lotin … Për ti pakësuar dikujt dhimbjen… Sepse e ... Read More

Llojet e burrave

    1- Burrë shembullor Ky burrë i ngjanë Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem], i cili ka qenë i butë ... Read More

Dija është pushtet

Jemi në fillimin e muajit shtator. Shtatori simbolizon fillimin e vitit shkollor. Fillimi i vitit shkollor na kujton përsëri rëndësinë ... Read More