18 Mars, 2013

Mëkatet më të mëdha

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق ... Read More