DHIKRI I MËNGJESIT DHE MBRËMJES


DHIKRI I MËNGJESIT DHE MBRËMJES

اَلْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبَّي بَعْدَهُ

Elhamdu lil-ahi vahdeh, ves-salatu ves-selamu ala men la nebijje badeh

(Falënderimi i takon vetëm All-llahut, mëshira dhe shpëtimi (i All-llahut) qofshin mbi atë pas të cilit s`ka më Pejgamber, Muhamedin )

Transmetohet nga Enesi se Pejgamberi  ka thënë: “Të ulem me një popull i cili e përmend All-llahun prej namazit të sabahut e deri sa të lind dielli eshtë më e dashur për mua se sa t`i liroj katër robër prej bijëve të Ismailit dhe të ulem me një popull i cili e përmend All-llahun prej namazit të ikindisë e deri sa të perëndojë dielli është më e dashur për mua se sa t`i liroj katër robër”. Transmeton Ebu Davudi hadithi nr:3667. Albani këtë hadith e ka bërë të mirë (Sahih Ebu Davud 2/698)

(1)

اللّهُ لَا إلَهَ إلاّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذيِ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَاّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَاّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسٍيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te`hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfeّu ّindehu il-la bi idhnihi, jaّlemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi shej`in min ّilmihi il-la bima shae vesi’a Kursijju¬hus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-Alijjul-Adhim.

(All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e zë as kotja as gjumi; Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij. Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse ku¬jdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, më i Madhi)

 (2)

suret

Kul huvAll-llahu ehad

Kul eudhu bi Rab¬bil felek 

Kul eudhu bi Rabbin-nas, (nga tri herë shiko faqen 95-96)

“Kush e thotë këtë tri herë më mëngjes dhe në mbrëmje do ti mjaftojnë për çdo gjë.” (Transmetojnë Ebu Davudi 4/322, Tirmidhiu 5/576, (Sahih Et-Tirmidhi 3/182).

(3)

أَ صْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا اليَوْمِ ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا اليَوْمِ وشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وسُوءِ الكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ. 

Asbahna ve asbaha el-Mulku lil-lah vel-hamdulil-lah la Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ala kul-li shejin kadir. Rabbi es`eluke-l-hajre ma fi hadhel-jevmi ve hajre ma baّdehu ve eّudhu bike min sherri ma fi hadhel-jevmi ve sherri ma badehu. Rabbi eudhu bike minel-keseli ve su`il-kiber.Rabbi eudhu bike min adhabin fin-nar ve adhabin fil-kabr.

(E arritëm mëngjesin; e gjithë pasuria i takon All-llahut; falënderimi është për All-llahun, nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili është një dhe i pashoq; Atij i takon sundimi dhe falënderimi; Ai mbi çdo send është i plotfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkoj mbarësinë (të mirën) e kësaj dite dhe të ditëve të tjera dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj dite dhe ditëve të tjera. O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga përtacia dhe mendjemadhësia. O Zot, më mbro nga dënimi i Xhehennemit dhe nga dënimi i varrit.) Muslimi 4/2088

Ndërsa kur errësohej thoshte: “Rabbi es`eluke hajre ma fi hadhihil-lejleti ve hajre ma baْdeha, ve eْudhu bike min sherri hadhihil-lejleti ve sherri ma baْdeha”. (O Zot prej Teje kërkoj hajrin (të mirën) e kësaj nate dhe të netëve të tjera dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj nate dhe netëve të tjera.)

(4)

اللَّهُمَّ بِكَ أَ َصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَينَا وَ بِكَ نَحيَا وَ بِكَ نَمُوتُ وَ إلَيكَ النُّشُورُ 

 All-llahume bike esbahna ve bike em¬sejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilej¬ken-nushur.

(O Zot im, me emrin Tënd e arrijmë mëngjesin dhe me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen, me emrin Tënd ngjallemi dhe me emrin Tënd vdesim dhe te Ti është kthimi) Transmeton Tirmidhiu 5/466 (Sahih Et-Tirmidhi 3/142).

“All-llahume bike emsejna ve bike esbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejkel-mesir” (O Zot, me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen dhe me emrin Tënd e arrijmë mëngjesin, me emrin Tënd ngjallemi dhe me emrin tënd vdesim dhe te Ti është tubimi.)

 (5)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ

All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene ّabduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu eudhu bike min she¬rri na sanaّtu eb`u leke bi niّmetike aleje ve eb`u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente.

(O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje)

“Kush e thotë këtë në mbrëmje duke qenë i bindur në të dhe vdes po atë natë do të jetë prej banorëve të Xhennetit, poashtu edhe në mëngjes”. (Transmeton Buhariu 7/150)

(6)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ ، وَمَلائِكَتَكَ ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَحْدَكَ لاَشَرِيكَ لَكَ ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

All-llahumme inni asbahtu ush-hiduke, ve ush-hidu hamelete Arshike ve Melaiketeke ve xhemia halkike, Enneke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden abduke ve resuluke. 

(O Zoti im, u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesat Tua, se vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi  është rob dhe i dërguar i Yt.)

Ndërsa në mbrëmje thotë; All-llahumme inni emsejtu…

(7)

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَشَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

All-llahume ma asbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke la sherike lek, fe lekel-hamdu ve lekesh-shukru

(O Zoti im, ajo që më është dhënë mua apo ndonjërit prej krijesave Tua nga begatitë e tëra është vetëm nga Ti që Je i pashoq; Ty të qoftë lavdërimi dhe falënderimi)

Ndërsa në mbrëmje thotë; All-llahumme inni emsejtu…

(8)

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

All-llahume afini fi bedeni, All-llahume afini fi semi, All-llahume afini fi besari, la ilahe il-la ente, eudhu bike minel-kufri vel-fakri, ve eudhu bike min adha¬bil-kabr, la ilahe il-la ente (tri herë në mëng¬jesë dhe tri herë në mbrëmje)

(O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të pamurit tim. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje).

Transmetojnë: Ebu Davudi 4/324, Ahmedi 5/42 dhe Nesaiu në Amelul-jevmi vel-lejleh nr:22, Ibën Sunnijj nr:69 dhe Buhariu në El-Edeb-El-Mufred, senedin e këtij hadithi dijetari Ibën Bazi në librin e tij Tuhfetul-Ahjar fq.26 e ka bërë të mirë (hasen).

(9)

حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve),  Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-`arshil-`adhim. (7 herë)

(Më mjafton mua All-llahu; s’ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh)

“Kush e thotë këtë në mëngjes dhe në mbrëmje shtatë herë i mjafton për atë që e brengos çështja e kësaj bote dhe e ahiretit.” (Transmetojnë Ibën Sunnijj hadithi nr:71, merfu dhe Ebu Davudi mevkuf 4/321. Isnadin e këtij hadithi e kanë bërë të vërtetë Shuajb dhe Abdulkadër Arnauti (Zadul-Me’ad 2/376)

 (10)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي ، وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي ، وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي ، وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ احْفِظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ ، وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيَ.

All-llahume inni es`elukel-`afve vel-`afijete fid-dunja vel-ahireh, All-llahume inni es`elukel-`afve vel-afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. All-llahumes-tur avrati ve amin revati. All-llahumeahfedhni min bejni jedejje ve min halfi ve an jemini ve an shi¬mali ve min fevki ve eudhu bike en ugtale min tahti.

(O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fenë time dhe në jetën time, ma mbro familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, m’i mbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese.O Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në të djathtë, në të majtë dhe nga lartë; kërkoj nga ti që të më mbrosh të mos më lëshojë toka.)

Transmetojnë: Ebu Davudi dhe Ibën Maxheh ( shih Sahih Ibën Maxheh 2/332).

(11)

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

All-llahume alimel-gajbi vesh-shehadeti fatires-semavati vel-erdi, Rabbe kul-le shej`in ve melikehu, eshhedu en la Ilahe il-la ente, eudhu bike min sherri nefsive sherrish-shejtani ve shirkihi ve en akterife ala nefsi su`en ev exhurrehu ila muslimin.

(O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe Mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq)

Transmetojnë Tirmidhiu dhe Ebu Davudi (Sahih Et-Tirmidhi 3/142).

(12)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الارْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ

Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me`a-ismihi shej`un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim (tri herë)

(Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send)

“Kush e thotë këtë tri herë në mëngjes dhe në mbrëmje, nuk i bëhet dëm asgjë.” Transmetojnë Ebu Davudi 4/323, Tirmidhiu 5/465, Ibën Maxhe dhe Ahmedi (shih Sahih Ibën Maxhe 2/332), dijetari Ibën Bazi në Tuhfetul-Ahjar fq/39, senedin e këtij hadithi e ka bërë të mirë (Hasen).

(13)

رَضِيْت بِاللَّهِ رباً وبالإِسلاَمِ دِيناً وبِمُحَمَّدٍ  نِيَاًّ

Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen, ve bi Muhammedin  nebijjen.

(Jam i kënaqur që Zoti im është All-llahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im Muhammedi ).

“Kush e thotë këtë çdo mëngjes dhe mbrëmje tri herë është obligim i All-llahut që ta kënaq atë ditën e Kijametit.” (Transmetojnë: Ahmedi 4/337, Nesaiu në librin: Amelul-jevmi vel-lejleh nr:4, Ibën Sunnijj nr:68, Ebu Davudi 4/418 dhe Tirmidhiu 5/465. Ibën Bazi në Tuhfetul-Ahjar fq.39 e bërë këtë hadith të mirë (hasen).

 (14)

يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرحمَتِكَ اَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ وَ لاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she`ni kul-leha ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.

(O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit)

Transmeton Hakimi i cili e ka bërë hadithin e vërtetë. Hadithin e ka pëlqyer edhe Dhehebiu 1/545, (shih Sahihut-tergib vet-terhib 1/273)

(15)

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلِّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ ، فَتْحَهُ ، وَنَصْرَهُ ، وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ ، وَهُدَاهُ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشرِّ مَا بَعْدهُ.

Asbahna ve asbahal-Mulku lil-lahi Rab¬bil-alemin. All-llahumme inni es`eluke hajre hadhel-jevmi fet-hahu, ve nasrehu ve nurehu, ve bereketehu, ve hudahu, ve eudhu bike min sherri ma fihi, ve sherri ma badehu.

(E arritëm mëngjesin dhe e tërë pasuria i takon All-llahut, Zotit të botërave. O Zoti im, unë kërkoj mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj). Transmeton Ebu Davudi 4/322; isnadin e këtij hadithi e kanë bërë të mirë (hasen) Shuajb dhe Abdulkadër Arnauti ( shih Zadul-Me’ad 2/273)

Ndërsa në mbrëmje thotë: “Emsejna ve Emsel-Mulku lil-lah…”.

Ndërsa në mbrëmje thotë: “All-llahumme inni es`eluke hajre hadhihil-lejleti, fethaha ve nasreha, ve n•reha, ve berketeha, ve hudaha, ve e’udhu bike min sherri ma fiha ve sherri ma baedeha”.

 

(16)

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلامِ ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاصِ ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ  وَعَلَى مِلِّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

Asbahna ala fitretil-Islam ve ala kelimetil-Ihlas, ve ala dini nebijjina Muhammedin , ve ala mil-leti ebina Ibrahime Hanifen muslimen ve ma kane minel-mushrikin.

(E arritëm mëngjesin në natyrshmërinë Islame, në fjalën e sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-LALL-LLAH), në fenë e Pejgamberit tonë, Muhammedit  dhe në popullin (fenë) e babait tonë Ibrahimit, i cili ka qenë besimdrejtë, musliman e nuk ka qenë prej mushrikëve (idhujtarëve). Transmetojnë: Ahmedi 3/406-407, Ibën Sunnijj në “Amelul-jevmi vel-lejleh” nr:34 (Sahih El-Xhami’u 4/209).

Ndërsa në mbrëmje thotë: “Emsejna ala fitretil-Islam…”.

 

(17)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه

SubhanAll-llahi ve bihamdihi (100 herë)

(I Lartësuar qoftë All-llahu, Atij të Cilit i takon Lavdërimi)

“Kush e thotë këtë në mëngjes dhe në mbrëmje 100 herë, askush s’do të vijë Ditën e Kijametit me diç më të vlefshme se ky, përveç atij i cili ka thënë sikur ky apo më tepër.” (Transmeton Muslimi 4/2071).

(18)

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ

La Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (10 herë, ose një herë kur përton) 

(S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send)

Transmetojnë: Ebu Davudi 4/319, Ibën Maxheh dhe Ahmedi 4/60, (Sahih Et-tergib vet-terhib 1/270 dhe Sahih Ebu Davud 3/957, Sahih Ibën Maxheh 2/331 dhe Zadul-Me’ad 2/377). 

(19)

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَليَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (100 herë në mëngjes)

(S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send)

Pejgamberi  ka thënë: “Kush e thotë këtë 100 herë në ditë; ka shpërblimin sikur t’i ketë liruar 10 robër. Atij i shkruhen 100 të mira, i fshihen 100 mëkate (gjynahe) dhe është i mbrojtur nga djalli deri në mbrëmje, askush nuk ka vepruar më mirë se ky person, me përjashtim të atij që ka vepruar më tepër”. (Buhariu 4/95 dhe Muslimi 4/2071.)

(20) 

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

SubhanAll-llahi ve bihamdihi ّadede hal¬kihi ve rida nefsihi ve zinete ّarshihi ve midade kelimatihi (tri herë në mëngjes)

(I Madhëruar qoftë All-llahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vet. Po aq sa është i bukur Arshi i Tij dhe sa ngjyra e pasosur (pafund) për t`i shkruar fjalët e Tij). Muslimi 4/2090

(21)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلا مُتَقَبَّلًا

All-llahume inni es`eluke ّilmen nafi`an ve rizkan tajjiben ve ّamelen mutekab¬belen (çdo mëngjes)

(O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme e furnizim të mirë dhe të lutem Të m’i pranosh veprat e mia).

Transmetojnë Ibën Sunnijj në Amelul-jevmi vel-lejleh nr:54 Ibën Maxheh nr:925; Isnadin e këtij hadithi e kanë bërë të mirë (hasen) Shuajb dhe Abdulkadër Arnauti (Zadul-Me’ad 2/375)

(22)

أسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ 

 Estagfirullahe ve etubu ilejhi. [100 herë në ditë]

(Kërkoj faljen e All-llahut dhe tek Ai pendohem). Transmetojnë: Buhariu (Fet-hul-Bari 11/101

(23)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

E’udhu bi kelimatil-lahit-tammati min sherri ma halaka. (tre herë në mbrëmje)

(Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të All-llahut nga sherri (e keqja) që ka krijuar). 

“Kush e thotë këtë tri herë në mbrëmje, nuk i bën dëm temperatura e asaj nate”. (Transmetojnë Ahmedi 2/290, Nesaiu në “Amelul-jevmi vel-lejleh” hadithi nr:590, Ibën Sunnijj nr:68). (Sahih Et-Tirmidhi 3/187, Sahih Ibën Maxheh 2/266 dhe Tehfetul-Ahjar fq.45)

 (24)

اللَّهُمّ صَلِّ وَ سلِّم على نبِيِّنَاَ مُحَمَّدٍ

All-llahumme sal-li ve sel-lim ala nebijjina Muhammed (10 herë) 

Pejgamberi  ka thënë: “Kush dërgon salavat mbi mua çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, atë person do ta arrij shefa-ati im Ditën e Gjykimit”. (Taberaniu me dy senede njëri prej tyre është i mirë) (Mexhmeaz-zevaid 10/120 dhe Sahihut-tergib vet-terhib 1/273)

Marrë nga libri “Mburoja e Muslimanit”, botuar nga shtëpia botuese NuN
Libri më i shitur shqiptar.

Artikuj

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *