Sekreti i shëmtimit të fytyrave të bidatxhive e sidomos shiitëve


 

 

Shejhul-Islam, Ibën Tejmiu, rahimehull-llah, në librin e tij “El-Istikame”, 1/ 364- 366), thotë:

“Mirësia dhe bukuria që vijnë në zemër nga veprat e mira, ato depërtojnë deri në fytyrë po edhe shëmtimi dhe keqësia të cilat vijnë në zemër nga veprat e këqija depërtojnë deri në fytyrë.

Pastaj këto gjëra forcohen me shtimin e veprave të mira dhe veprave të këqija. Andaj aq sa ma shumë shtohen bamirësia dhe devotshmëria, shtohet mirësia dhe bukuria dhe aq sa shtohen mëkati dhe armiqësia shtohet keqësia dhe shëmtimi dhe këto gjëra ia largojnë fytyrës bukurinë dhe shëmtimin.

Sa njerëz që nuk kanë patur pamje të bukur, mirëpo veprat e mira ua kanë shtuar bukurinë dhe shndërritjen saqë u duket edhe në fotografinë e tij.

Kjo sidomos shihet qartë kur njeriu insiston në mëkate në fund të ymrit dhe kur ti afrohet vdekja. 

Fytyrat e Ehli Sunnetit dhe respektit aq sa ma shumë plaken u shtohet bukuria dhe shkëlqimi, saqë ata bëhen shumë më të bukur në pleqëri  se sa kanë qenë në vegjëli, kurse fytyrat e bidatxhive dhe mëkatarëve aq sa bëhen më pleq u shtohet keqësia dhe shëmtimi, saqë edhe nuk mund të shikosh në to, edhe pse kur kanë qenë të vegjël ndoshta je mahnitur me bukurinë e tyre.

Kjo është e dukshme për secilin që madhëron bidatin e dikujt ose mëkatin e tij, siç janë shiitët, zullumqarët dhe mëkatarët, prej tatarëve dhe tjerëve. Shiitët si të plaken i shëmtohet fytyra dhe i shtohet keqësia derisa ti fuqizohet përgjajësimi me derrin, madje mund edhe të shndërrohet në derr ose majmun, siç ka argumente mutevatir për këtë gjë.

I gjejmë djemtë e bukur të tatarëve (mongolëve) dhe të tjerët kur janë të vegjël shumë të bukur, mirëpo duke i shtuar mëkatet kur plaken bëhen njerëz të shëmtuar. Madje grupi i atyreve që shtohen këto gjëra në mesin e tyre, qofshin mongolez ose të tjerë, janë shumë të bukur në vegjëli dhe shumë të shëmtuar në pleqëri. Shkaku i kësaj nuk është natyra e trupit të tyre, por shkaku i kësaj është imoraliteti dhe zullumi, andaj dikush prej tyre është i femërizuar, homoseksual, zullumqar, ndihmës i zullumqarit, andaj edhe e fiton këtë keqësi dhe shëmti”. 

Përktheu: Bekir Halimi

Artikuj

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *