Urtësi

Kënd ta shoqërojmë?

Shejhul Islam Ibën Tejmije, rahimehullah, thotë: Shoqërohu me pasues të pejgamberëve, të cilët janë të ndihmuar me dritën e udhëzimit ... Read More

Mos fol Pa dituri

Fatkeqësisht mjetet e komunikimit masiv i kanë dhënë mundësi njerëzve të flasin për Zotin pa dituri, e kjo është katastrofë. ... Read More

Mos e shani gjelin

“Mos e shani gjelin sepse ju zgjon për namaz”. Ebu Davudi, sahih Thotë Hulejmiu në komentin e këtij hadithi: Ky ... Read More